Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 06.06.2019 r.