Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.