Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji – budowa ścieżki rowerowej na ul. Ługańskiej